História

  • Druhá svetová vojna – sedem základných faktov

    Druhá svetová vojna je jedným z najvýznamnejších a najtragickejších období v dejinách ľudstva. Táto celosvetová vojna, ktorá trvala od roku 1939 do roku 1945, zasiahla takmer každý kontinent a ovplyvnila životy miliónov ľudí. Je považovaná za najrozsiahlejší a najintenzívnejší konflikt v dejinách ľudstva. Druhá svetová vojna vznikla v dôsledku politických, hospodárskych a ideologických napätí medzi…